Επειδή καθένας μας έχει διαφορετικό και μοναδικό γενετικό υλικό (DNA), μαζί θα μελετήσουμε το δικό σας, ώστε να εξετάσουμε: • πώς αυτό επηρεάζει και επηρεάζεται από τη διατροφή • πώς συμβάλλει στη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών στον οργανισμό σας • πώς σχετίζεται με τη συναισθηματική πρόσληψη τροφής • πώς σχετίζεται με προδιάθεση για νοσήματα όπως […]

Read More